Vianočná aukcia 2019

Pravidlá on-line aukcie na instagramovom profile @predcasniatko

1. Organizátorom online aukcie je občianske združenie Predčasniatko , IČO: 52 093 913, so sídlom: Herlianska 128/4, 821 02 Bratislava-Ružinov, registrované MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-55117.

2. Dražené predmety sú v osobnom vlastníctve organizátora. Organizátor určuje všetky parametre aukcie: vyvolávaciu cenu, t.j. čiastku, na ktorej začína prihadzovanie, ako aj začiatok a dĺžku aukcie.

3. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

4. Počas doby, kedy je predmet v aukcii, môže ktorýkoľvek užívateľ prihodiť, teda vyjadriť súhlas s nákupom za príslušnú cenu svojim komentárom s uvedením čísla položky a ponúkanej sumy.

5. V okamžiku ukončenia aukcie sa stáva vydražiteľom ten dražiteľ, ktorý potvrdil najvyššie prihodenie.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v mimoriadnej situácii aukciu prerušiť alebo ukončiť.

7. Predmet dražby – hokejové dresy na fotke č. 365 na instagramovom profile @predcasniatko
1) hokejový dres bez mena podpísaný tímom HC Slovan – vyvolávacia cena 150 Eur
2) hokejový dres s menom SERSEN podpísaný Michalom Sersenom – vyvolávacia cena 100 Eur

8. Trvanie aukcie od 15.12. do 22.12. (23:59).

9. Minimálne prihodenie je 5 Eur.
Pri prihadzovaní dražiteľ uvedie číslo dresu 1 alebo 2 a sumu.

10. Spôsob platby za predmety – prevodom na účet občianskeho združenia

Informácie o účte:
Názov banky: ‎Fio banka, a. s.
Názov konta: Predčasniatko
IBAN: SK38 8330 0000 0022 0160 1231
SWIFT(BIC) kód‎: ‎FIOZSKBAXXX

11. Platba musí byť uskutočnená najneskôr do 2 dní od dňa predaja.
Pokiaľ sa neuskutočný platba, víťazom aukcie sa stáva ďalší v poradí.

12. Zakúpený predmet bude víťazovi dodaný hneď po zaplatení. Možnosť zaslania predmetu na miesto určenia kuriérom na náklady kupujúceho.