2% z daní

Milí naši priaznivci a kamaráti,
ďakujeme za vašu ochotu pomôcť nám vašimi 2% z už zaplatených daní.

Naše OZ je tento rok oficiálne zapísané v notárskej komore ako poberateľ 2% z dane.

Poukázanie 2% nie je pre vás žiadna platba navyše, 2% sa vypočítavajú z vašich zaplatených daní a viete nám s nimi veľmi pomôcť.

Za každý jeden dar vám srdečne ďakujeme! Bez vás by to nešlo 🙂

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Predčasniatko
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 52093913
Sídlo: Herlianska 128/4, Bratislava – Ružinov, 821 02

Ako darujete 2% ako zamestnanec nájdete tu: http://www.predcasniatko.sk/2-z-dani/postup-na-poukazanie-2-z-dane-pre-zamestnanca/

Ako darujete 2% ako SZČO a ak si daňové priznanie robíte samy nájdete tu: http://www.predcasniatko.sk/2-z-dani/postup-na-poukazanie-2-z-dane-pre-fyzicku-osobu-ktora-si-danove-priznanie-podava-sama/

Ako darujete 2% ako firma nájdete tu: http://www.predcasniatko.sk/2-z-dani/postup-na-poukazanie-2-z-dane-pre-pravnicku-osobu/

Ďakujeme vám zo srdca za pomoc!