Preukaz ŤZP-S a parkovací preukaz

Viem, že ma sledujú aj maminky so špeciálnymi detičkami. Vám teda venujem tento článok o tom ako, kde a kedy vybaviť preukaz ŤZP-S a prípadne aj parkovací preukaz.

Už pri podávaní našej žiadosti som sa stretla s tým, že si žiadosť môžem podať až keď drobec dovŕši 3 roky. Úprimne, neviem kde to zobrali, ale počula som to od viacerých z vás. Preukaz ŤZP a parkovací preukaz nie je viazaný na vek dieťaťa, ale na jeho diagnózy! Čiže je jedno či má pol roka, rok, či dva, ak má diagnózu, ktorá spadá do tabuľky vek nie je dôležitý. Opäť sa vám však niekde môže stať, že vám žiadosť nebudú chcieť prevziať, opäť opakujem, že pani úradníčka je POVINNÁ vám žiadosť vziať, nakoľko o tom, či dieťa má alebo nemá nárok na ŤZP preukaz rozhoduje posudkový lekár, nie pani úradníčka, ktorá preberá žiadosti. 🙂 Tým v žiadnom prípade nejdem útočiť na pani úradníčky, ja som na našom ÚPSVaR-e mala úžasnú pani, dokonca až dve, ale viem, že nie každý má také šťastie ako sme mali my.

Na čo si treba dať pozor! Pri žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím si žiadajte preukaz SO SPRIEVODCOM. Logicky sa vaše dieťa nemôže pohybovať samé, takže treba žiadať o preukaz so sprievodcom. Je biely s červeným pásikom a pri jeho predložení máte určité výhody aj vy ako sprievod. Osobne som zatiaľ využila iba návštevu bratislavskej ZOO, kde má osoba ŤZP aj jej sprievod vstup zadarmo. A babka sa s drobcom niekedy chodí voziť električkou, lebo aj to majú v bratislavskej MHD ŤZP so sprievodcom zadarmo. Iný benefit tejto zázračnej kartičky som za 3 roky čo ju máme neobjavila.

OK, OK klamem, ešte máme parkovanie pred NÚDCH-om na 3h zadarmo. Že ste o tom ešte nepočuli? Ak zaparkujete priamo na parkovisku pred NÚDCH vezmite si parkovací lístok do ambulancie, ten si po predložení preukazu ŤZP dajte opečiatkovať. Dole v pokladni následne predložíte opečiatkovanú parkovaciu kartu a preukaz ŤZP a pani vám odráta 4.50,- za 3h parkovania. Ak ste tam dlhšie musíte zvyšok doplatiť, ale 4.50,- vie potešiť, keď tam chodíte ako na hodiny klavíra.

K žiadosti o ŤZP preukaz vám vaša pediatrička vypíše lekársky nález (na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu). Vypisuje tam anamnézu, akých špecialistov dieťa navštevuje, čo vie/nevie. K tomuto lekárskemu nálezu prikladáte aj lekárske správy (opäť iba KÓPIE) od špecialistov nie staršie ako 6 mesiacov. Preukaz vám môžu s prihliadnutím na diagnózy schváliť na dobu neurčitú alebo dobu určitú. Pokiaľ je na dobu určitú, po tomto uplynutí budede opäť dokladať aktuálne lekárske správy a budú zdravotný stav opäť posudzovať. Sú diagnózy, ktoré sú zvrátiteľné resp. ovplyvniteľné cvičením a dieťa sa vie zlepšiť (v čo dúfajú všetci rodičia ŤZP detí, čo si budeme hovoriť ? ).

Súčasne odporúčam podať si aj žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Pri parkovacom preukaze sú presne vymedzené diagnózy, ktorým parkovací preukaz schvaľujú. Čiže ak vám aj schvália preukaz ŤZP neznamená to, že vám automaticky schvália aj parkovací preukaz.

Na parkovací preukaz má nárok osoba, ktorá má:
neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).
onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
praktická slepota, úplná slepota.
strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Všetky právne náležitosti súvisiace s parkovacím preukazom uvedené v zákone č. 447/2008 Z. z. Zoznam chorôb upravuje príloha 18 tohto zákona.

Čo sa týka lehôt, opäť je to 30 dní na vyhotovenie lekárskeho posudku a 30 dní na vyjadrenie sa k žiadostiam. Pokiaľ vám žiadosti schvália, je vo vyjadrení 15-dňová lehota na možné odvolanie sa (čo samozrejme robiť nebudete) a tak treba s týmto papierom prísť na príslušný ÚPSVaR a podpísať tlačivo, že sa vzdávate odvolania a vystavia vám na počkanie oba preukazy. Je potrebné priniesť 4 fotky (ako kedysi na pas) – 2 na preukaz ŤZP a 2 na parkovací preukaz.

Drobec má vzhľadom na neliečiteľné diagnózy tieto preukazy na dobu neurčitú. Ak vám však uznajú na dobu určitú, treba si k tomu dátumu preposúdenia vyriešiť kontroly u špecialistov, aby ste mali aktuálne lekárske správy. ÚPSVaR by vás mal vyzvať na doloženie, ale buďte o krok vpred. ?

Všetky informácie a aktuálne tlačivá viete nájsť aj tu: https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim/obcan-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=12866.

Predĺžený rodičovský príspevok

Keďže sa mi na facebook-u i instagram-e hromadia správy ako, kde a kedy treba vybavovať predĺžený rodičovský príspevok na dieťa, rozhodla som sa vám to tu takto spísať pokope do blogu nech sa mi to jednoduchšie preposiela.

Úprimne musím povedať, že zatiaľ som sa na úradoch stretla s viac-menej ochotnými pracovníčkami, aj keď sa teda chystám spísať blog aj o žiadaní kompenzácii k ŤZP a tam to teda bola trošku iná káva… 🙂

Na bežný rodičovský príspevok máte nárok do 3. roku veku dieťaťa. Nárok na príspevok máte za celý mesiac, čiže ak sa vaše dieťa narodilo napr. 3.8. na príspevok máte nárok za celý mesiac august. Pri materskej dovolenke sa to ráta na dni presne, pri rodičovskom príspevku nie. Pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a teda nemôže vo veku 3. rokov nastúpiť do bežného škôlkarského procesu, je potrebné podať si žiadosť o jeho predĺženie. Na posúdenie zdravotného stavu majú na ÚPSVaR-e 30 dní a na vyjadrenie sa k žiadosti ďalších 30 dní. Na základe toho odporúčam podať si žiadosť 2 mesiace pred dovŕšením 3 rokov, aby sa vám náhodou nestalo, že ostanete bez finančných prostriedkov. Z komunikácie s niektorými z vás som sa dozvedela, že vás otočili medzi dverami s tým, že máte prísť až keď bude mať dieťa 3 roky. Tu nastáva tá situácia, keď môžete aj 2 mesiace ostať bez peniažkov, takže si žiadosti určite podajte VOPRED. Pani na úrade je POVINNÁ vám túto žiadosť prevziať, tak trvajte na svojom.

Ja osobne som podávala:
1) Žiadosť o rodičovský príspevok od 1.9. nakoľko za mesiac august som naň ešte mala právo aj bez predĺženia, ale ak tam dáte dátum narodenia dieťaťa nič sa nestane,
2) naša pani pediatrička mi vypísala tlačivo Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok, na základe ktorého vypracúva posudok posudkový lekár priamo z ÚPSVaR-u, či sa jedná skutočne o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo nie,
3) dokladáte KÓPIE (vždy, vždy, VŽDY dávajte na úrady iba kópie a originály nedávajte z rúk) lekárskych správ nie starších ako 6 mesiacov, ktoré potvrdzujú, že dieťa potrebuje špeciálnu/častejšiu lekársku starostlivosť. Ja som dokladala aj správu z genetiky, nakoľko je drobec syndrómový a tento stav je nezvratný a neliečiteľný aj keď bola správa staršieho dátumu,
4) za druhého rodiča musíte podať čestné prehlásenie, že na dieťa nepoberá materskú.

Musím povedať, že u nás teda problém nebol a do cca 40 dní mi prišlo rozhodnutie, že má drobec dlhodobo nepriaznivý zravotný stav a predlžujú mi rodičovskú platenú dovolenku na 1 rok s ďalším preposúdením keď bude mať 4. Toto ma úprimne zarazilo, nakoľko som čakala vzhľadom na diagnózy predĺženie rodičovskej dovolenky rovno do 6 rokov, lebo aj to je z mojej vedomosti možné. Nevadí, tento rok nás teda čaká preposúdenie jeho (nemenného) zdratovného stavu, tak držte palce.

PS: Neviem či ste vedeli, ale na rodičovskej dovolenke môžete ostať do 6 rokov veku dieťaťa aj pokiaľ nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, avšak nemáte nárok na rodičovský príspevok. Štát za vás však naďalej platí odvody ako za osobu starajúcu sa o dieťa do veku 6 rokov.