POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

15. 02. 2019 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Do 20. 04. 2019 – nám poštou zašlete Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením a my ho odnesieme na potvrdenie na daňový úrad. Adresa na doručenie : Predčasniatko (o.z.), Herlianska 4, 821 02 Bratislava. V rámci BA vieme doklady vyzdvihnúť osobne.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Potvrdenie a vyhlásenie si stiahnete tu: