POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

15. 02. 2024 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Suma sa zaokrúhľuje na 2 desatiné čísla matematicky.
Príklad: ak vám výjde suma 32,459 – do potvrdenia vpíšete 32,46,-.

Ak môžete pošlite nám prosím do 25. 04. 2024 obe tlačivá (podpísané ORIGINÁLY) poštou na našu adresu (Herlianska 128/4, 821 02 Bratislava), my ich skontrolujeme a odnesieme osobne na daňový úrad. V rámci Bratislavy a okolia si vieme dohodnúť aj osobné prevzatie tlačív.

Prípadne ich originály do 30.04. 2024 môžete odniesť osobne na daňový úrad alebo ich tam poslať poštou. Ak si nie ste niečím istý prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.

POZOR :  IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Predpísané tlačivo si viete stiahnuť tu: