Preukaz ŤZP-S a parkovací preukaz

Viem, že ma sledujú aj maminky so špeciálnymi detičkami. Vám teda venujem tento článok o tom ako, kde a kedy vybaviť preukaz ŤZP-S a prípadne aj parkovací preukaz.

Už pri podávaní našej žiadosti som sa stretla s tým, že si žiadosť môžem podať až keď drobec dovŕši 3 roky. Úprimne, neviem kde to zobrali, ale počula som to od viacerých z vás. Preukaz ŤZP a parkovací preukaz nie je viazaný na vek dieťaťa, ale na jeho diagnózy! Čiže je jedno či má pol roka, rok, či dva, ak má diagnózu, ktorá spadá do tabuľky vek nie je dôležitý. Opäť sa vám však niekde môže stať, že vám žiadosť nebudú chcieť prevziať, opäť opakujem, že pani úradníčka je POVINNÁ vám žiadosť vziať, nakoľko o tom, či dieťa má alebo nemá nárok na ŤZP preukaz rozhoduje posudkový lekár, nie pani úradníčka, ktorá preberá žiadosti. 🙂 Tým v žiadnom prípade nejdem útočiť na pani úradníčky, ja som na našom ÚPSVaR-e mala úžasnú pani, dokonca až dve, ale viem, že nie každý má také šťastie ako sme mali my.

Na čo si treba dať pozor! Pri žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím si žiadajte preukaz SO SPRIEVODCOM. Logicky sa vaše dieťa nemôže pohybovať samé, takže treba žiadať o preukaz so sprievodcom. Je biely s červeným pásikom a pri jeho predložení máte určité výhody aj vy ako sprievod. Osobne som zatiaľ využila iba návštevu bratislavskej ZOO, kde má osoba ŤZP aj jej sprievod vstup zadarmo. A babka sa s drobcom niekedy chodí voziť električkou, lebo aj to majú v bratislavskej MHD ŤZP so sprievodcom zadarmo. Iný benefit tejto zázračnej kartičky som za 3 roky čo ju máme neobjavila.

OK, OK klamem, ešte máme parkovanie pred NÚDCH-om na 3h zadarmo. Že ste o tom ešte nepočuli? Ak zaparkujete priamo na parkovisku pred NÚDCH vezmite si parkovací lístok do ambulancie, ten si po predložení preukazu ŤZP dajte opečiatkovať. Dole v pokladni následne predložíte opečiatkovanú parkovaciu kartu a preukaz ŤZP a pani vám odráta 4.50,- za 3h parkovania. Ak ste tam dlhšie musíte zvyšok doplatiť, ale 4.50,- vie potešiť, keď tam chodíte ako na hodiny klavíra.

K žiadosti o ŤZP preukaz vám vaša pediatrička vypíše lekársky nález (na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu). Vypisuje tam anamnézu, akých špecialistov dieťa navštevuje, čo vie/nevie. K tomuto lekárskemu nálezu prikladáte aj lekárske správy (opäť iba KÓPIE) od špecialistov nie staršie ako 6 mesiacov. Preukaz vám môžu s prihliadnutím na diagnózy schváliť na dobu neurčitú alebo dobu určitú. Pokiaľ je na dobu určitú, po tomto uplynutí budede opäť dokladať aktuálne lekárske správy a budú zdravotný stav opäť posudzovať. Sú diagnózy, ktoré sú zvrátiteľné resp. ovplyvniteľné cvičením a dieťa sa vie zlepšiť (v čo dúfajú všetci rodičia ŤZP detí, čo si budeme hovoriť ? ).

Súčasne odporúčam podať si aj žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Pri parkovacom preukaze sú presne vymedzené diagnózy, ktorým parkovací preukaz schvaľujú. Čiže ak vám aj schvália preukaz ŤZP neznamená to, že vám automaticky schvália aj parkovací preukaz.

Na parkovací preukaz má nárok osoba, ktorá má:
neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).
onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
praktická slepota, úplná slepota.
strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Všetky právne náležitosti súvisiace s parkovacím preukazom uvedené v zákone č. 447/2008 Z. z. Zoznam chorôb upravuje príloha 18 tohto zákona.

Čo sa týka lehôt, opäť je to 60 dní na vyhotovenie lekárskeho posudku a 30 dní na vyjadrenie sa k žiadostiam. Pokiaľ vám žiadosti schvália, je vo vyjadrení 15-dňová lehota na možné odvolanie sa (čo samozrejme robiť nebudete) a tak treba s týmto papierom prísť na príslušný ÚPSVaR a podpísať tlačivo, že sa vzdávate odvolania a vystavia vám na počkanie oba preukazy. Je potrebné priniesť 4 fotky (ako kedysi na pas) – 2 na preukaz ŤZP a 2 na parkovací preukaz.

Drobec má vzhľadom na neliečiteľné diagnózy tieto preukazy na dobu neurčitú. Ak vám však uznajú na dobu určitú, treba si k tomu dátumu preposúdenia vyriešiť kontroly u špecialistov, aby ste mali aktuálne lekárske správy. ÚPSVaR by vás mal vyzvať na doloženie, ale buďte o krok vpred. ?

Všetky informácie a aktuálne tlačivá viete nájsť aj tu: https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim/obcan-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=12866.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *