POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Predčasniatko
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 52093913
Sídlo: Herlianska 128/4, Bratislava – Ružinov, 821 02

31. 03. 2024 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Suma sa zaokrúhľuje na 2 desatiné čísla matematicky.
Príklad: ak vám výjde suma 32,455 – do potvrdenia vpíšete 32,46,-.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.