POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Sabínka
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 50614169
Sídlo: Dibrovova 243/6, Stará Turá 91601

Kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2% nám prosím pošlite mailom na predcasniatko.sk@gmail.com.

31. 03. 2019 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.