Predĺžený rodičovský príspevok

Keďže sa mi na facebook-u i instagram-e hromadia správy ako, kde a kedy treba vybavovať predĺžený rodičovský príspevok na dieťa, rozhodla som sa vám to tu takto spísať pokope do blogu nech sa mi to jednoduchšie preposiela.

Úprimne musím povedať, že zatiaľ som sa na úradoch stretla s viac-menej ochotnými pracovníčkami, aj keď sa teda chystám spísať blog aj o žiadaní kompenzácii k ŤZP a tam to teda bola trošku iná káva… 🙂

Na bežný rodičovský príspevok máte nárok do 3. roku veku dieťaťa. Nárok na príspevok máte za celý mesiac, čiže ak sa vaše dieťa narodilo napr. 3.8. na príspevok máte nárok za celý mesiac august. Pri materskej dovolenke sa to ráta na dni presne, pri rodičovskom príspevku nie. Pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a teda nemôže vo veku 3. rokov nastúpiť do bežného škôlkarského procesu, je potrebné podať si žiadosť o jeho predĺženie. Na posúdenie zdravotného stavu majú na ÚPSVaR-e 30 dní a na vyjadrenie sa k žiadosti ďalších 30 dní. Na základe toho odporúčam podať si žiadosť 2 mesiace pred dovŕšením 3 rokov, aby sa vám náhodou nestalo, že ostanete bez finančných prostriedkov. Z komunikácie s niektorými z vás som sa dozvedela, že vás otočili medzi dverami s tým, že máte prísť až keď bude mať dieťa 3 roky. Tu nastáva tá situácia, keď môžete aj 2 mesiace ostať bez peniažkov, takže si žiadosti určite podajte VOPRED. Pani na úrade je POVINNÁ vám túto žiadosť prevziať, tak trvajte na svojom.

Ja osobne som podávala:
1) Žiadosť o rodičovský príspevok od 1.9. nakoľko za mesiac august som naň ešte mala právo aj bez predĺženia, ale ak tam dáte dátum narodenia dieťaťa nič sa nestane,
2) naša pani pediatrička mi vypísala tlačivo Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok, na základe ktorého vypracúva posudok posudkový lekár priamo z ÚPSVaR-u, či sa jedná skutočne o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo nie,
3) dokladáte KÓPIE (vždy, vždy, VŽDY dávajte na úrady iba kópie a originály nedávajte z rúk) lekárskych správ nie starších ako 6 mesiacov, ktoré potvrdzujú, že dieťa potrebuje špeciálnu/častejšiu lekársku starostlivosť. Ja som dokladala aj správu z genetiky, nakoľko je drobec syndrómový a tento stav je nezvratný a neliečiteľný aj keď bola správa staršieho dátumu,
4) za druhého rodiča musíte podať čestné prehlásenie, že na dieťa nepoberá materskú.

Musím povedať, že u nás teda problém nebol a do cca 40 dní mi prišlo rozhodnutie, že má drobec dlhodobo nepriaznivý zravotný stav a predlžujú mi rodičovskú platenú dovolenku na 1 rok s ďalším preposúdením keď bude mať 4. Toto ma úprimne zarazilo, nakoľko som čakala vzhľadom na diagnózy predĺženie rodičovskej dovolenky rovno do 6 rokov, lebo aj to je z mojej vedomosti možné. Nevadí, tento rok nás teda čaká preposúdenie jeho (nemenného) zdratovného stavu, tak držte palce.

PS: Neviem či ste vedeli, ale na rodičovskej dovolenke môžete ostať do 6 rokov veku dieťaťa aj pokiaľ nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, avšak nemáte nárok na rodičovský príspevok. Štát za vás však naďalej platí odvody ako za osobu starajúcu sa o dieťa do veku 6 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *