POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Sabínka
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 50614169
Sídlo: Dibrovova 243/6, Stará Turá 91601

Kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2% nám prosím pošlite do mailu predcasniatko.sk@gmail.com.

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2019, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.